Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị công chức và người lao động cơ quan Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2024

Sáng ngày 12/01/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Công chức và Người lao động năm 2024 để Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Sáng ngày 12/01/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Công chức và Người lao động năm 2024 để Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Công Vĩ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; đồng chí Chủ tịch công đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Sở Giao thông vận tải.

Hình ảnh: Đồng chí Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở và đồng chí Vũ Văn Nhiên Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải ký giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, toàn thể công chức và người lao động đã được nghe các báo cáo: Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2023 và nhiệm vụ thực hiện dự toán NSNN năm 2024; Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Các Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được của Sở trên các mặt công tác: Thực hiện Nghị quyết, chủ chương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Công tác tổ chức, cán bộ, cải cách hành chính; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Hoạt động công tác phong trào đoàn thể; Công khai kết quả thực hiện dự toán NSNN…

Đồng chí Vũ Văn Nhiên, Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở trao giấy khen cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023

  Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra những biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị cùng thảo luận sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan.

Với những quyết tâm và nỗ lực trong năm 2023, Khối cơ quan Văn phòng Sở có 05 tập thể và 32 công chức, người lao động được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 01 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 công chức được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 Công chức được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở. Đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 được UBND tỉnh, Bộ GTVT giao thực hiện. Công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Sở tiếp tục quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu tại Hội nghị Công chức và người lao động đề ra năm 2024. Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2024 được 100% công chức và người lao động biểu quyết thông qua để triển khai thực hiện trong năm 2024.  

Vy Quản – Văn phòng Sở

 


Tác giả: Vy Quản
Nguồn:gopyvanbanvpub.binhdinh.gov.vn Sao chép liên kết