Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2020

          Ngày 04/01/2021, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Công chức và Người lao động để kiểm điểm việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

          Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Công Vĩ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; đồng chí Chủ tịch công đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải.