Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số hiệu 53/KH-SGTVT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/06/2024
Ngày hiệu lực 12/06/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm KH
Mô tả ---