Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1163/SGTVT-VP 24-05-2019 V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019
1116/TB-SGTVT 22-05-2019 TB. Về việc thí điểm thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
161/LĐCP 25-04-2019 Vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra
84/CĐVC 10-04-2019 Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
76/CĐVC 03-04-2019 kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm mua bán người, ma tuý, mại dâm, HIV năm 2019＀￿
74/CĐVC 03-04-2019 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đát liền năm 2019
72/KH-CĐVC 01-04-2019 KH. Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong các cấp công đoàn năm 2019
216 /TB-SGTVT 25-01-2019 TB. Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.
72 /HĐKTSH 10-01-2019 TB. Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
86/SGTVT-VTPTNL 10-01-2019 V/v thông báo các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện hoạt động

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1174/KH-SGTVT 28-05-2019 KH. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
991/KH-SGTVT 06-05-2019 KH. Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
974/BC-SGTVT 03-05-2019 BC. Kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019
924/SGTVT-KHTC 24-04-2019 V/v đề xuất danh mục đầu tư đường giao thông, điện chiếu sáng từ nguồn quỹ Thiện Tâm tài trợ năm 2019
863/BC-SGTVT 17-04-2019 BC. Sơ kết kết quả thực hiện đợt 1 về phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019.
816/SGTVT – VP 12-04-2019 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
85/KH-CĐVC 10-04-2019 KH. tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tham gia phòng cháy, chữa cháy trong các cơ quan, đơn vị, giai đoạn 2019-2024䌀
673/BC-SGTVT 27-03-2019 BC. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội hập quốc tế
673/BC-SGTVT 27-03-2019 BC. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội hập quốc tế
417/KH-SGTVT 27-02-2019 KH. Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập