Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệpxuất nhập khẩu làm thủ tục cấp Giấy phép vận tải quốc tế Việt - Trung qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089

Thực hiện Hiệp định, Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Hiệp định, Nghị định thư); Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới; Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Huy, Trạm trưởng Trạm QLVTCK phát biểu tại cuộc họp

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng và tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc cấp Giấy phép vận tải quốc tế Việt - Trung  qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089. Sáng ngày 01/7/2024, tại Hội trường tầng 2, toà nhà xuất nhập cảnh của khẩu Tân Thanh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục cấp Giấy phép vận tải quốc tế Việt – Trung. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huy, Trạm trưởng Trạm quản lý vận tải cửa khẩu, Sở Giao thông vận tải chủ trì Hội nghị, tham dự có đại diện lãnh đạo các lực lượng: Đồn biên phòng Tân Thanh; Trạm biên phòng cửa khẩu Tân Thanh; Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh; cơ quan Kiểm dịch tại cửa khẩu Tân Thanh; Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên; các Doanh nghiệp vận tải, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh.

Trao đổi, đối thoại cùng doanh nghiệp

Qua buổi tuyên truyền này, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu tân thanh đã được tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục xin cấp Giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam – Trung Quốc, hiểu thêm được các quy định mà doanh nghiệp cần thực hiện và quyền lợi của doanh nghiệp khi thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Qua những chia sẻ của các doanh nghiệp, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu Tân Thanh cũng nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và tăng cường cùng nhau trao đổi, phối hợp tháo gỡ khó khăn, bất cập nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá.

Quang Hiếu – Trạm QLVTCK