Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản V/v đôn đốc rà soát triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở GTVT năm 2024 và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Số hiệu 300/SGTVT-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---