Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản V/v thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 29/02/2024 của Tỉnh ủy về đăng tải tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số hiệu 989/VP-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---