Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản TB. Tiếp tục thực hiện chỉtiếp nhận hồsơ trực tuyến đối với một sốthủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SởGiao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụhành chính công tỉnh Lạng Sơn.
Số hiệu 11/TB-SGTVT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---