Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản TB. V/v Bổ sung yêu cầu chuyên ngành cần tuyển dụng viên chức năm 2021
Số hiệu 78/TB-BQLXD Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---