Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023
Số hiệu 773/TB-BQLXD Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---