Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 12 năm 2023
Số hiệu 101/QĐ-SGTVT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---