Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản Truyền thông vận động cộng đồng tham gia triển khai mô hình ‘‘Bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương’’ có sự tham gia của cộng đồng
Số hiệu 6662/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---