Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường giao thông Khau Bao - Vũ Thắng - Nà Càng xã Tân Tri và đường Tiên Đáo II xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 3067/SGTVT-KCHT&ATGT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/11/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---