Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trao đồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn - Việt Nam với Ty Giao thông vận tải Quảng Tây - Trung Quốc

Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt – Trung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Kế hoạch công tác năm 2023 về công tác quản lý vận tải quốc tế.  Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý vận tải quốc tế theo quy định, Sở Giao thông vận tải giao Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu, đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn thực hiện trao đổi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Trung lần 01 trong năm 2023 với Ty Giao thông vận tải Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

 

11111111111111111111.jpg

Ký Biên bản ghi nhớ trao đổi giấy phép giữa hai bên

 

Sáng ngày 29/6/2023, tại km0 cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan đã tiến hành trao đổi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn - Việt Nam với Ty Giao thông vận tải Quảng Tây - Trung Quốc. Trong đợt trao đổi lần này, Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu, đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã trao 40.000 giấy phép vận tải loại C cho Ty Giao thông vận tải Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và nhận lại 20.000 giấy phép vận tải loại C từ phía nước Bạn.

5555555555555555555.jpg

Trao đổi thành công giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn - Việt Nam với Ty Giao thông vận tải Quảng Tây - Trung Quốc

 

Việc trao giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn - Việt Nam với Ty Giao thông vận tải Quảng Tây - Trung Quốc đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Quang Hiếu - Trạm QLVTCK