Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Ban thuộc Sở GTVT
Số hiệu 235/QĐ-SGTVT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---