Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thường kỳ về công tác vận tải đường bộ quốc tế giữa Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu thuộcSở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam với Ban Quản lý vận tải đường bộ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan, thuộc Ty Giao thông Quảng Tây, Trung Quốc

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh  Lạng Sơn (Sở GTVT); Quyết định số 51/QĐ-SNgV ngày 15/3/2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn về việc cử Đoàn đại biểu Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu thuộc Sở Giao thông vận tải đi hội đàm tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Từ ngày 20-22/3/2024

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh  Lạng Sơn (Sở GTVT); Quyết định số 51/QĐ-SNgV ngày 15/3/2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn về việc cử Đoàn đại biểu Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu thuộc Sở Giao thông vận tải đi hội đàm tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Từ ngày 20-22/3/2024,

Ngày 20/3/2024, Đoàn đại biểu Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu thuộc Sở Giao thông vận tải do ông Nguyễn Ngọc Huy, Trạm trưởng Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu làm Trưởng đoàn đã tham dự hội đàm thường kỳ về công tác vận tải đường bộ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị - cửa khẩu Hữu Nghị Quanlần 01 năm 2024 tại Thành phố Nam Ninh theo Thư mời của Ban Quản lý vận tải đường bộ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Hội đàm thường kỳ giữa Đoàn đại biểu Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu với Đoàn đại biểu Ban Quản lý vận tải đường bộ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị thường niên lần thứ 14 về công tác vận tải đường bộ quốc tế lần thứ 14 giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Ty Giao thông Quảng Tây, Trung Quốc.

Hình ảnh: Hai Trưởng đoàn thực hiện ký kết Biên bản hội nghị thường kỳ công tác vận tải đường bộ quốc tế năm 2024.

Tại Hội đàm, sau khi thảo luận và trao đổi ý kiến, hai bên đã đạt được một số nhận thức chung về một số nội dung như: Hai Bên thông báo cho nhau tình hình triển khai công tác vận tải đường bộ quốc tế qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị  – Hữu Nghị Quan kể từ năm 2023; Hai Bên đã tiến hành trao đổi và thống nhất các công tác trọng tâm trong thời gian tiếp theo của năm 2024; Thống nhất về thời gian và địa điểm của cuộc họp thường kỳ về công tác vận tải đường bộ quốc tế lần tiếp theo; Hai bên cũng đã ký Biên bản trao đổi Giấy phép của năm 2024.

Hình ành: Hai đoàn chụp ảnh sau khi ký kết Biên bản hội nghị

Trong suốt quá trình chuyến công tác, Đoàn đại biểu Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu đã thực hiện đúng nội dung, chương trình hoạt động đã được phê duyệt; nội dung trao đổi, làm việc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng; các thành viên trong Đoàn công tác đều tuân thủ kỷ luật, lịch trình chung, bảo đảm an ninh, an toàn; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài; chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại.

          Đoàn đại biểu Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu đã có các buổi tiếp xúc, làm việc hiệu quả với Ban Quản lý vận tải đường bộ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Cả hai bên đã đạt được các thống nhất chung mà hai bên cùng quan tâm. Đây dịp để học tập kinh nghiệm lĩnh vực vận tải đường bộ quốc tế của Bạn, đồng thời nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, củng cố mối quan hệ công tác giữa hai bên.

Quang Hiếu-Trạm QLVTCK