Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi Bộ Thanh tra giao thông vận tải Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề “Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện một số nội dung trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

Chi Bộ Thanh tra giao thông vận tải Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề “Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện một số nội dung trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

Chiều ngày 25/3/2024, Chi bộ Thanh tra giao thông vận tải (TTGTVT) Lạng Sơn đã tổ chức Kỳ sinh hoạt chuyên đề tháng 3 năm 2024 với nội dung “Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện một số nội dung trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Dương Công Vĩ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,Giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn; đồng chí Bùi Thị Giang - Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan. Ngoài ra, còn có các đồng chí đại biểu đại diện Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Ban quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông, Chi bộ KHKT và ATGT cùng toàn thể các đồng chíđảng viên Chi bộ Thanh tra GTVT Lạng Sơn.

Đồng chí Hoàng Khánh Dư – Bí thư Chi Bộ TTGT nêu mục đích, yêu cầu

của buổi sinh hoạt chuyên đề.

          Sau khi nghe đồng chí Hoàng Khánh Dư  - Bí thư Chi Bộ Thanh tra GTVT thay mặt Chi bộ nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề; đại diện tổ soạn thảo thông qua dự thảo báo cáo chuyên đề tháng 3/2024; các đồng chí đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề; liên hệ với chi bộ về việc thực hiệnQuy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Đồng chí Bí thư Chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với Chi bộ, đảng viên; kết luận các nội dung cần tiếp thu; định hướng tư tưởng cho đảng viên về vấn đề sinh hoạt.Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao mỗi đồng chí đảng viên phải gắn trách nhiệm của người cán bộ, công chức với trách nhiệm của đảng viên để thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Phát biểu tại buổi sinh hoạtđồng chí Dương Công Vĩ – Bí thư đảng ủy Sở GTVT đã có ý kiến chỉ đạo: Đồng chí đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo của chi bộ Thanh tra Giao thông vận tải, sự tham gia đầy đủ của các đảng viên chi bộ, các đảng viên góp ý sôi nổi, sát thực tiễn đối với nhiệm vụ của đảng viên và của lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải.Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, học tập và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đối với Chi bộ Thanh tra và mỗi đảng viên trong Chi bộ Thanh tra. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đồng chí Dương Công Vĩ – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

 phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong chi bộ đã nhận thức sâu sắc hơn các quy định của Đảng.Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tự tu dưỡng, trao dồi đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm của người đảng viên nói chung và người cán bộ Thanh tra viên nói riêng. Luôn rèn luyện phẩm chất của người cán bộ Thanh tra theo lời dạy của Bác: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Trong thực thi nhiệm vụ, phải luôn có tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ gìn uy tín, hình ảnh, có tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao./.

 

Nguyễn Văn Hiến

THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI